VI. DANH MỤC TUYỂN SINH, CHI TIẾT MỜI XEM:

http://202.115.176.32/web/wsb/english/courses.htm

1. Đại học chuyên ngành tuyển sinh: Nông học, động vật học, thú y...70 chuyên ngành. Thời gian học 4 năm, riêng chuyên ngành thú y học 5 năm.

2. Thạc sĩ, tiến tu phổ thông chuyên ngành tuyển sinh có 73 chuyên ngành, học từ 1-3 năm.

3. Tiến sĩ, tiến tu cao cấp chuyên ngành tuyển sinh có 32 chuyên ngành, học từ 1-3 năm.

VII. TRÌNH TỰ NHẬP HỌC

1. Sinh viên tự phí trực tiếp liên hệ với Phòng giao lưu hợp tác quốc tế trường đại học nông nghiệp tứ xuyên chúng tôi để nhận《Biểu xin nhập học của lưu học sinh nước ngoài tại Đại học nông nghiệp Tứ Xuyên》,hoặc trực tiếp down load biểu này từ wed của Nhà trường chúng tôi để điền vào. Người xin nhập học phải gửi đầy đủ các giấy tờ như :《Biểu xin nhập học của lưu học sinh nước ngoài tại Đại học nông nghiệp Tứ Xuyên》đã điền sẵn, chứng nhận quá trình học tập và bản sao học bạ đã qua công chứng, bản sao chứng minh nhân dân,"phiếu khám sức khỏe "tới Phòng giao lưu hợp tác quốc tế của Nhà trường chúng tôi.

Địa chỉ liên lạc: Thành phố Nhã An - tỉnh Tứ Xuyên - Nước cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - phòng giao lưu hợp tác quốc tế Đại học Nông nghiệp Tứ Xuyên. ( Nếu gửi bưu điện bạn có thể viết địa chỉ như sau trên phong bì ở vị trí địa chỉ người nhận: zhonghua renmin gonghe guo sichuan sheng Ya'an shi Sichuan nongye daxue guoji jiaoliu hezuo chu)

Điên thoại liên lạc: 0086-835-2882923

Fax: 0086-835-2883166

Email: aumdwsb@sicau.edu.cn

2. Những giấy tờ xin nhập học được gửi tới Phòng giao lưu hợp tác quốc tế của Nhà trường sau khi xét duyệt xác nhận hợp chuẩn, sẽ cấp 《Thông báo tuyển chọn》và biểu JW202, để giúp người xin nhập học đến Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán TQ tại Nước sở tại xin ký thị thực "F"sang TQ đào tạo ngắn hạn(học tập trong vòng 180 ngày)hoặc xin ký thị thực "X"của học sinh(học tập từ 180 ngày trở lên).

3/ Học sinh phải an theo thông báo tuyển chọn đến nhà trường nhập học đúng hạn. Nếu những ai chưa có thủ tục thì xin kéo dài thời gian, nếu vượt quá thời gian nhập học 15 ngày nhà trường sẽ hủy giấy nhập học.

4. Thời gian khai giảng: Thời gian khai giảng bắt đầu vào 01 tháng 09, sinh viên tiến tu an theo thông báo của nhà trường nhập học. Lưu học sinh nước ngoài khi nhận được giấy báo nhập học có thể thông báo sớm thời gian đến Thành Đô, trường sẽ có xe đón sinh viên nhập học miễn phí.

Previous Page [ Page of 3 ] Next Page